Volgt het volwassenenonderwijs de vakantieregeling van het secundair onderwijs?

Ja. Klik hier om te vakantieregeling te zien.