Kom ik in aanmerking voor een premie?

Premie voor diplomagerichte opleiding

Wie een eerste diploma secundair onderwijs behaalt door de combinatie van een diplomagerichte opleiding en aanvullende algemene vorming kan een premie aanvragen om het inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen. Klik hier voor meer informatie over deze premie en hoe je hem kan aanvragen.

Premie Vivo social profit - Succes met je studies

Drie Vlaamse vormingsfondsen komen bij bepaalde opleidingen (webontwikkelaar, secretariaatsmedewerker, webdesigner ...) tussen in het inschrijvingsgeld dat je betaalt in het volwassenenonderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Inwoners van Zele 60 plus

De gemeentelijke Welzijnsraad wil Zeelse 60-plussers stimuleren om hun computerkennis bij te schaven. Breng een kopie van het deelcertificaat van de gevolgde module binnen op de personeelsdienst van het Gemeentebestuur Zele. De personeelsdienst is terug te vinden op de 1ste verdieping van het administratief centrum van het OCMW, Padweg 4 A te 9240 Zele. Dit ter attentie van Ellen Roels. Gelieve onderstaande gegevens bij het deelcertificaat toe te voegen.

Rijksregisternummer, adres en rekeningnummer.

We hebben deze gegevens namelijk nodig om de betaling te kunnen uitvoeren. De tussenkomst van € 10,00 (per module) is van toepassing voor elke module met betrekking tot ICT.

Voorwaarden:

·         Je bent 60 jaar of ouder;

·         Je bent een inwoner van Zele;

·         Je bent geslaagd voor de module m.b.t. ICT.

Arbeider werkzaam in bouwsector 

Je volgt woningdecoratie, bouw, bouwkundig tekenen, CAD, informatica, centrale verwarming, lassen, houtbewerking of restauratie. Dan kun je een premie krijgen via het FVB. Meer informatie vind je op de website van FVB. Belangrijk om weten is dat deze premie niet combineerbaar is met educatief verlof.

Arbeider werkzaam of werkzoekenden in de metaalsector in Oost-Vlaanderen

Arbeiders die, op eigen initiatief, een opleiding volgen van min. 32 uur en minimaal 3 maand tewerkgesteld worden door een Oost-Vlaams bedrijf uit de metaalsector, kunnen een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost. Meer informatie vind je op de website van TOFAM.Werkzoekenden die een opleiding in het metaal met succes beëindigd hebben, krijgen een opleidingspremie. Zijn zij daarenboven nadien tewerkgesteld in een metaalverwerkend bedrijf behorend tot PC 111 uit de provincie, dan kunnen ze ook een tewerkstellingspremie verwerven. Meer informatie vind je op de website van TOFAM.

Arbeider of bedrijf werkzaam in de grafische sector

Arbeiders of bedrijven die een jobgerelateerde opleiding volgen, kunnen een tussenkomst bekomen in de kosten. Meer informatie vind je op de website van Grafoc.

Bediende in een  ANPCB-bedrijf

Je volgt op eigen kosten buiten de werkuren een beroepsopleiding, dan kan CEVORA  je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies.

Meer informatie: Cevora, E. Plaskylaan 144, 1030 Brussel, tel: 02 734 62 11

www.cevora.be,  info@cevora.be

Premie volwassenenonderwijs Fan Van Horeca voor werknemers in de horeca

Alle info over deze premie vind je hier.

Ken je nog andere mogelijkheden? Meld ze ons via ons contactformulier.