Kan ik nog gebruik maken van Betaald educatief verlof?

 

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Heb je vorig jaar Betaald educatief verlof opgenomen en

  • is dit stelsel voordeliger dan de nieuwe regelgeving voor Vlaams opleidingsverlof, 

of

  • komt de opleiding die je gestart was niet langer in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof?

Dan kun je op basis van de overgangsmaatregel nog altijd betaald educatief verlof (BEV) opnemen.

Als je in het schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde opleiding rechtmatig gebruikmaakte van BEV, dan kun je diezelfde opleiding vanaf 1 september 2019 voortzetten via BEV (volgens de administratieve regels van BEV, dus onder meer met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid), tot en met december 2021.