Kan ik gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof?

Vanaf 1 september 2019 wordt het betaald educatief verlof vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. De meeste van onze opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Ook opleidingen die voorheen niet in aanmerking kwamen voor betaald educatief verlof. Je vindt deze informatie terug bij de opleidingsinfo op onze website.

  • Klik hier om te zien of je gebruik kan maken van Vlaams opleidingsverlof. LET OP klik zeker door op de opleiding, want voor sommige opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden wat betreft opleidingsniveau. 

  • Klik hier om te zien of jouw opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank.

  • Bereken met de simulator het aantal uren Vlaams opleidingsverlof.

De databank met opleidingen is momenteel nog niet volledig en wordt de komende maanden bijgewerkt. Heb je twijfels of je in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met onze secretariaatsmedewerkers. 

Klik hier voor de officiële brochure

Overgangsmaatregel betaald educatief verlof

Op basis van de overgangsmaatregel kunt u nog altijd betaald educatief verlof (BEV) opnemen.

Als u in het schooljaar 2018-2019 voor een bepaalde opleiding rechtmatig gebruikmaakte van BEV, dan kunt u diezelfde opleiding vanaf 1 september 2019 voortzetten via BEV (volgens de administratieve regels van BEV, dus onder meer met papieren attesten van inschrijving en nauwgezetheid), tot en met december 2021.