Hoe kan ik me inschrijven?

Je kan online inschrijven via onze website. Ga naar de gewenste cursus en klik op "online inschrijven". Het online inschrijven en betalen gebeurt in een beveiligde webomgeving. Een éénmalige registratie is verplicht. Na registratie kan je online inschrijven. Ondervind je problemen? Stuur dan een mailtje naar info@scheldeland.net en voeg een printscreen van je probleem toe.

Je kan je ook inschrijven in één van onze secretariaten. Je kan je inschrijven in elk secretariaat. Ook als de cursus in een andere vestiging zal doorgaan. Hier vind je een overzicht van onze secretariaten met hun openingsuren.

Telefonisch of via mail inschrijven is niet mogelijk.

Welke documenten heb ik nodig bij inschrijving?

  • je identiteitskaart

  • je bankkaart; je kan enkel met bankkaart betalen, wij aanvaarden geen cash geld

  • je attest dat recht geeft op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld, indien van toepassing. Klik hier om te zien of je recht hebt op een vermindering of vrijstelling.

  • voor leerplichtigen: een schoolattest waarop staat in welk jaar en welke graad je zit.

  • als je al cursussen gevolgd hebt in een ander centrum: de deelcertificaten van de gevolgde modules.

  • Wil je een kookopleiding volgen? Dan breng je bij inschrijving een medisch geschiktheidsattest mee.Om toegelaten te worden tot de eerste module van een opleiding in het studiegebied Voeding moet jouw arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid invullen en dit vóór de eerste praktijkles. Je krijgt een model van deze verklaring mee bij inschrijving. Een kopie van dit ingevuld medisch attest bezorg je aan je leerkracht. Het attest is eenmalig en geldt voor de hele duur van de opleiding. Ook bij overschakeling naar een andere opleiding in het studiegebied Voeding. Je mag echter het opleidingstraject niet onderbreken. Heb je geen medisch attest ingediend, dan mag je de opleiding niet starten. Na een ziekteperiode moet je een nieuwe geschiktheidsverklaring kunnen voorleggen. Het ontbreken van een medisch attest heeft voor gevolg dat je niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en bijgevolg geen deelcertificaat kunt krijgen. Een ongeschiktheidsverklaring na een ziekteperiode houdt in dat je uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de opleiding waarin rond voeding wordt gewerkt moet stopzetten.