Heb ik nog recht op kinderbijslag als ik een opleiding volg?

Klik hier om te zien of je nog recht hebt op kinderbijslag als je een opleiding volgt.

Regelmatige aanwezigheid is vereist. Verplichte stages staan gelijk met lesuren en het mag ook avondonderwijs zijn. Breng je kinderbijslagfonds op de hoogte en laat het formulier P7 'kinderbijslag na de leerplicht' tijdig door ons invullen om stopzetting van je kinderbijslag te voorkomen.

Ben je door langdurige ziekte niet in staat  om verder les te volgen of om (opnieuw) in te schrijven, dan bezorg je zelf aan je kinderbijslagfonds de nodige ziekteattesten. Dit is belangrijk om verder kinderbijslag te ontvangen. Na je ziekte moet je binnen de 5 dagen ofwel opnieuw starten met een opleiding, ofwel je inschrijven bij de VDAB als werkzoekende schoolverlater.

Voor jongeren met verhoogde kinderbijslag geldt bovenstaande verplichting pas vanaf de leeftijd van 21 jaar.