FAQ coronavirus

 

Op 15 mei start een deel van het Vlaams Onderwijs opnieuw op. Dit is echter niet van toepassing op het volwassenenonderwijs. Alles wijst erop dat er dit schooljaar geen contactlessen meer zullen opstarten. 

 

 

Wat betekent dit voor het verdere verloop van jouw opleiding?

Je volgt een cursus talen, Nederlands, algemene vorming, ICT en grafische, secretariaatsmedewerker, procesoperator chemie, CAD-tekenaar bouw, fotografie:

  • Wij blijven maximaal inzetten op afstandsonderwijs de komende weken. 

  • Al onze lessen worden tot het einde van het schooljaar verdergezet via online opdrachten of online lessen.

  • In deze bijzondere tijden vraagt de overheid van jou als cursist - waar mogelijk - ook de nodige flexibiliteit én inzet om sámen met de leerkrachten dit afstandsonderwijs te realiseren. Zo kan je samen met jouw leerkracht de leerdoelstellingen bereiken en zo je module succesvol afronden. 

Je volgt een technische opleiding, mode, lederbewerking, schoonheidszorgen, koken:

  • We streven kwaliteit na en willen je een volwaardige praktijkopleiding aanbieden. Praktische vaardigheden kan je niet via afstandsonderwijs leren.

  • Daarom hebben we besloten om de lessen vanaf 1 mei 2020 niet verder te zetten. De einddatum van jouw module wordt verplaatst naar najaar 2020. 

  • We zullen de weggevallen lessen dus deels inhalen in het schooljaar 2020 - 2021 zodat je jouw module toch nog kan afronden. Deze inhaallessen maken deel uit van de module waarvoor je ingeschreven bent, je hoeft hier dus uiteraard niet extra voor te betalen. Aansluitend zal je kunnen starten met de vervolgmodule.

  • Per module wordt bekeken hoe dit georganiseerd kan worden. We houden je op de hoogte. We rekenen op jouw begrip en geduld in deze moeilijke situatie.

Kan ik het secretariaat in deze periode contacteren?

Onze administratie en directie werkt van thuis uit. Wie een vraag heeft kan ons contacteren via het contactformulier of via mail op info@scheldeland.net

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) waarop de werknemer recht heeft?

Optie 1: Jouw cursus gaat door in afstandsonderwijs:

Voor opleidingen in het volwassenenonderwijs, zonder verplichte aanwezigheden, is het aantal uren VOV gelijk aan het aantal uren van de opleiding. Hoeveel uren de werknemer in de les aanwezig was, telt niet. Er is dan geen probleem voor VOV als die lessen opgeschort worden.

Let op: voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen wel een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de werknemer niet deel, dan is er geen recht op VOV.

Optie 2: Een deel van de lessen van jouw cursus wordt uitgesteld naar volgend schooljaar: 

Voor opleidingen zonder verplichte aanwezigheden is het aantal uren VOV  gelijk aan het aantal uren van de opleiding. Er is geen probleem voor VOV als de lessen volgend schooljaar opnieuw zouden ingepland worden.

Als de lessen ingehaald worden volgend schooljaar dan kan je jouw resterende VOV uren van 2019-2020 verder gebruiken in september.

Vraag een nieuw inschrijvingsbewijs aan via info@scheldeland.net

Let op: voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen wel een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de werknemer niet deel, dan is er geen recht op VOV.

Klik hier voor meer informatie over de gevolgen voor Vlaams opleidingsverlof door opschorting lessen vanwege coronavirus.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Betaald educatief verlof (BEV) waarop de werknemer recht heeft?

Optie 1: Er wordt afstandsonderwijs ingericht en je neemt deel aan dit afstandsonderwijs:

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als 'aanwezig' geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV) van de deelnemende cursisten. 

Optie 2: Indien er afstandsonderwijs ingericht wordt en je neemt niet deel:

Als je niet deelneemt, dan geven deze lessen geen recht op educatief verlof.

Optie 3: Er wordt geen afstandsonderwijs ingericht:

Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, wordt de opleidingsduur verlengd. We wijzigen in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten.

Indien de einddatum van de lessen door het organiseren van inhaallessen verschoven wordt naar het volgende schooljaar, mag het BEV opgenomen worden tot de laatste lesdag (of het laatste evaluatiemoment).

Klik hier voor meer informatie over de gevolgen voor het betaald educatief verlof (BEV) door opschorting lessen vanwege coronamaatregelen.

Kan ik opleidingscheques indienen?

Je kan jouw opleidingscheques opsturen naar onze campus in Zele (Kerkstraat 16, 9240 Zele).

Kan ik iets ophalen op school?

Momenteel zijn onze campussen gesloten en is het niet mogelijk om werkstukken op te halen. 

Wordt het inschrijvingsgeld voor de geschorste lessen terugbetaald?

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die effectief gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld en kan geen aanleiding geven tot een (gedeeltelijke) terugbetaling. Als centrum voor volwassenenonderwijs zijn wij een overheidsinstantie. Wij kunnen dus geen individuele beslissingen nemen i.v.m. een (gedeeltelijk) terugbetaling van inschrijvingsgeld. 

Wordt het ingrediëntengeld van de kookopleidingen terugbetaald?

Op het einde van de module (najaar 2020) zullen wij bekijken hoeveel lessen weggevallen zijn en zullen we ook het ingrediëntengeld voor die lessen terugbetalen. 

Gaan de proclamaties nog door?

We annuleren alle geplande proclamaties op het einde van dit schooljaar en zullen zoeken naar andere manieren om je resultaten en behaalde certificaten/diploma te bezorgen.

 

We willen je graag bedanken voor jouw begrip en geduld in deze moeilijke situatie. Zorg in deze tijden van Corona goed voor jezelf en je naasten.