FAQ coronavirus

Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. De maatregelen gaan in op vrijdagavond 13 maart om middernacht. Ze gelden voorlopig tot en met 4 april. Daarna begint de paasvakantie.

  • De lessen in de Centra voor Volwassenenonderwijs worden geschorst. De cursisten zijn gewettigd afwezig.

  • De leerkrachten zetten maximaal in op afstandsleren waar mogelijk.

  • De einddatum van de cursussen wordt met 1 week verlengd in juni.


Onze administratie en directie zal van thuis uit werken. Wie een vraag heeft kan ons contacteren via het contactformulier of via mail op info@scheldeland.net

Wij hopen iedereen gezond en wel terug te zien na de paasvakantie!

FAQ Corona

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren VOV waarop de werknemer recht heeft?

Voor opleidingen in het volwassenenonderwijs, zonder verplichte aanwezigheden, is het aantal uren VOV gelijk aan het aantal uren van de opleiding. Hoeveel uren de werknemer in de les aanwezig was, telt niet. Er is dan geen probleem voor VOV als die  lessen opgeschort worden.

Let op: voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen wel een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de werknemer niet deel, dan is er geen recht op VOV.

De lessen in de week van 30 maart tot 5 april (de week voor de paasvakantie) verschuiven naar de periode na de paasvakantie. De einddatum van de cursus zal dan ook met 1 week verlengd worden. Vraag een nieuw inschrijvingsbewijs op het secretariaat of via mail naar info@scheldeland.net. Dan bezorgen wij je een nieuw inschrijvingsbewijs via mail.

Voor meer informatie over de maatregelen en het gebruik van VOV verwijzen we naar de officiële website.

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Betaald educatief verlof waarop de werknemer recht heeft?

Indien er geen afstandsonderwijs ingericht wordt:

Deze lessen geven geen recht op educatief verlof. 

De einddatum van de cursus zal met 1 week verlengd worden. Vraag een nieuw inschrijvingsbewijs op het secretariaat of via mail naar info@scheldeland.net. Dan bezorgen wij je een nieuw inschrijvingsbewijs via mail.

Je mag slechts het aantal uren verlof opnemen, dat je werkelijk aanwezig geweest bent, rekening houdend met het maximum aantal uren dat voor jouw opleiding voorzien is.

  • taalopleiding: 80 uur

  • alle andere opleidingen: 100 uur

  • beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding die leidt tot 1e diploma: 180 uur

Indien er afstandsonderwijs ingericht wordt en je neemt deel aan dit afstandsonderwijs:

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als 'aanwezig' geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV) van de deelnemende cursisten. 

Voor meer informatie over het gebruik van Betaald educatief verlof verwijzen we naar de officiële website.

Indien er afstandsonderwijs ingericht wordt en je neemt niet deel:

Als je niet deelneemt, dan geven deze lessen geen recht op educatief verlof.

Kan ik opleidingscheques indienen?

Je kan de opleidingscheques na de paasvakantie indienen op het secretariaat.

Kan ik iets ophalen op school?

Momenteel zijn onze campussen gesloten en is het niet mogelijk om werkstukken op te halen. 

Kan ik online les volgen?

Onze leerkrachten zijn volop bezig met het bekijken welke opties er zijn om de leerstof via digitale kanalen aan te bieden. Er wordt online overlegd en er komen heel wat creatieve ideeën naar boven. Onze leerkrachten gaan ervoor! We rekenen op jullie begrip en geduld, want dit is een hele omschakeling voor zowel leerkrachten als cursisten. 

Kunnen de lessen ingehaald worden?

We trachten waar mogelijk de weggevallen lessen in te halen met afstandsonderwijs. Dit kan natuurlijk niet voor alle vakken.

We hebben de laatste les in juni met 1 week opgeschoven, zodat alvast 1 van de weggevallen lessen kan ingehaald worden.

Wordt het inschrijvingsgeld voor de geschorste lessen terugbetaald?

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is dus geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.