Voortraject techniek

Voortraject techniek

In deze opleiding van 6 weken krijgen de cursisten een techniekbad (metaalbewerking, montage en elektriciteit). Tegelijk verbeteren de cursisten, onder begeleiding van een taalcoach, hun Nederlandse taal en krijgen ze een basiscursus ICT aangeboden. Bedoeling is dat deze cursisten verder doorstromen naar een vervolgopleiding.

Vooraf worden de potentiële cursisten gescreend door VDAB en onze leerkrachten: Nederlands 1.1 beheersen is een belangrijke voorwaarde.