Fotografie traject

Fotografie traject

NIEUW: Alle modules uit het studiegebied FOTOGRAFIE komen vanaf schooljaar 2019-2020 in aanmerking voor het VOV=Vlaams opleidingsverlof (vervangt het huidige BEV=Betaald Educatief Verlof) en opleidingscheques! Klik hier voor de voorwaarden voor het Vlaams opleidingsverlof of voor Opleidingscheques.

Je kan je diploma secundair onderwijs behalen door de opleiding aanvullende algemene vorming te combineren met een diplomagerichte opleiding. De volgorde waarin je deze opleidingen volgt speelt geen