AAV Wiskunde M1

Evaluatie: gespreide evaluatie
Voorkennis: 
Vervolgcursus: 

Leerinhoud:

Deze module behandelt op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules.

Na deze cursus kan je:

 • Rechten, krommen, lijnstukken, halfrechten, hoeken, veelhoeken, driehoeken, vierhoeken, cirkels,
  kubussen, balken, piramides, cilinders, kegels en bollen herkennen en hun eigenschappen kennen.
 • Omtrek en oppervlakte berekenen van bekende vlakke figuren.
 • Inhoud berekenen van bekende ruimtefiguren.
 • De stelling van Pythagoras gebruiken in betekenisvolle context.
 • Vraagstukken oplossen in verband met bovenstaande inhouden.
 • Betekenisvolle formules omvormen.
 • Eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp van formules.
 • De samenhang geven tussen de verschillende voorstellingswijzen van een functie: verwoording, tabel, grafiek, voorschrift.
 • Een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot het aflezen van bepaalde waarden,
  het aflezen van extreme waarden en het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, dalen).
 • Een tabel maken van het verband tussen variabelen als de grafiek of de verwoording gegeven is.
 • In een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek tekenen van het verband tussen variabelen als de tabel of de verwoording gegeven is.
 • Aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van enkele eenvoudige functies met behulp van ICT.

Er wordt 25% van de lestijd als afstandsonderwijs ingericht. Hiervoor krijgen de cursisten een taak om thuis te verwerken.

Wie denkt over voldoende kennis van deze module te beschikken, kan een vrijstellingsproef aanvragen.

Praktische informatie
Lesuren Prijs lessen Verminderde prijs? Materiaal Prijs materiaal Lestempo
60 90 € 18 € Kopieën 5€ wekelijks
           
           

 

Opleiding

Aanvullende algemene vorming