Info diploma secundair onderwijs

Welkom bij het tweedekansonderwijs te Lokeren!

1Bekijk onze video:

tweedekansonderwijs

 

2. Schrijf je in voor een infosessie TKO te Lokeren

Tijdens een infosessie krijg je alle informatie over het behalen van je diploma secundair onderwijs. Een infosessie is altijd gratis. Breng gerust je partner/vriend/ouders mee. Iedereen is welkom! 

De eerstvolgende infosessies gaan door: 

- donderdag 4 juni om 19u

- woensdag 17 juni om 19u

- woensdag 24 juni om 10u30

- woensdag 24 juni om 19u

Je kan je aanmelden voor een infosessie door op de link te klikken en je gegevens in te vullen. 

Mocht één van bovenstaande data niet lukken, kan je altijd een individuele afspraak maken met de trajectbegeleider via dit formulier, we contacteren je dan zo snel mogelijk.

Heb je een algemene vraag over onze opleidingen diploma secundair onderwijs? Klik dan hier om een berichtje te sturen. 

Ons professioneel en gemotiveerd team staat klaar om je te begeleiden en te ondersteunen in je traject. 

3. Lees hieronder meer over tweedekansonderwijs

Het tweedekansonderwijs (TKO) wil volwassenen de kans geven om alsnog een diploma secundair onderwijs te behalen. Iedereen is welkom, ongeacht de reden waarom het diploma niet werd behaald. Een diploma kan veel deuren openen. Naast werk vinden, promotie maken of hoger onderwijs aanvatten, betekent het vaak ook een boost voor je zelfvertrouwen.

Hoe behaal je het diploma secundair onderwijs via het tweedekansonderwijs*?

Ofwel volg je de modules van de opleiding aanvullende algemene vorming in combinatie met een diplomagerichte beroepsopleiding.

Ofwel volg je de modules van de ASO-opleiding Wetenschappen-wiskunde of Humane wetenschappen.

Opleidingen uit het studiegebied algemene vorming zijn gratis. Voor de diplomagerichte opleiding betaal je wel inschrijvingsgeld.

*Om toegelaten te worden tot het TKO moet je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar oud zijn of 18 jaar worden vóór 31 december van het schooljaar.

                                                        Diploma behaald =

               inschrijvingsgeld diplomagerichte opleiding volledig terugbetaald!

Wie een eerste diploma secundair onderwijs behaalt kan een premie aanvragen om het inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen.

Kijk ook eens bij onze FAQ. Daar vind je al info over vermindering of vrijstelling  van inschrijvingsgeld, premies, opleidingscheques, educatief verlof, kindergeld of vrijstelling RVA.

 

Troeven van onze afdeling tweedekansonderwijs

- Flexibel: Alle cursussen worden modulair georganiseerd zodat je een eigen leertraject kunt uitstippelen naargelang je situatie en behoeften.

- Geen examenstress: In de opleiding aanvullende algemene vorming worden geen examens ingericht. De evaluatie gebeurt gespreid. Dit betekent dat er regelmatig toetsen worden afgenomen. De resultaten hiervan vormen samen de eindevaluatie. In de ASO-opleidingen en in sommige diplomagerichte opleidingen worden wel nog examens afgenomen.

- Gecombineerd onderwijs: In de algemene vorming proberen we de leertijd zo optimaal mogelijk te gebruiken. Daarom beperken we een les tot maximaal 3 uren. Zo blijf je geconcentreerd tot het einde van de les. Een deel van de leertijd gebeurt dan thuis op het moment dat je daar tijd voor hebt. Via het elektronisch leerplatform kunnen taken ingediend  en oefeningen gemaakt worden. Je vindt er ook de agenda, berichten van leerkrachten en aanvullende informatie in verband met de cursussen.

- AAV: Minimum of verbreding: Bij sommige modules uit de AAV bieden we de keuze tussen M en B aan. Het gaat telkens om dezelfde module met hetzelfde aantal lestijden, maar met een verschillende aanpak.

M staat voor minimum. In deze modules worden de minimum eindtermen behandeld op een functioneel niveau. Dit niveau is bedoeld voor cursisten voor wie het diploma secundair onderwijs het einddoel is en die na het behalen van dit diploma op de arbeidsmarkt willen terecht komen of blijven.
B staat voor brede doelen of verbreding. In deze modules worden de eindtermen aangevuld met een aantal competenties die je zeker nodig hebt als je na het behalen van het diploma secundair onderwijs wil doorstromen naar het hoger onderwijs.  Maar ook je persoonlijke interesse of het versterken van bepaalde deelaspecten uit je diplomagerichte opleiding zijn vaak een goede reden om voor de verbreding te kiezen.

- Vrijstellingen: Heb je al voorkennis? Aan de hand van een vrijstellingsproef kan je sneller je traject doorlopen. Ook je vroegere schoolresultaten kunnen leiden tot vrijstelling van bepaalde modules, maar daarvoor kijken we enkel naar resultaten die maximum 4 jaar geleden behaald werden en enkel op vertoon van het originele rapport.

- Open Leercentrum: Beschik je niet over een computer, heb je nog geen internet, staan de nodige programma’s niet op jouw computer, kan je thuis niet op een rustige plek studeren? ... Dan ben je van harte welkom in ons Open Leercentrum in Lokeren en Wetteren. Voortaan staat ons open leercentrum open voor iedereen, ook voor niet-cursisten, en zijn ze toegankelijk tijdens de openingsuren van de school.


- Zorgbegeleiding: Heb je te maken met een leerprobleem of een leerstoornis? Of heb je andere moeilijkheden van welke aard ook die je hinderen in je leerproces? Dan is de zorgcoördinator er om je hierbij te begeleiden. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de nodige ondersteuning krijgt om te kunnen slagen. Heb je een vraag rond zorg? Neem dan zeker contact op via zorg@scheldeland.net 

 

IEDEREEN WELKOM!