Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger

De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger staat in voor het geven van een basisverzorging en een aanvullende verzorging bij pijn of ongemak bij niet-risicovoeten door gebruik te maken van niet-invasieve technieken en remediërende producten en hulpmiddelen. De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger staat in voor de eerstelijn voetverzorging en is een belangrijke schakel in de interdisciplinaire samenwerking met podologen, artsen, schoonheidsspecialisten, orthopedisch schoentechniekers, verpleegkundigen en mensen werkzaam in de thuiszorg. De term “gespecialiseerd” maakt een duidelijk onderscheid met voetverzorgingen die enkel het esthetische aspect behandelen. De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger tracht door een juiste verzorging pijn te verminderen en te vermijden. Hij voert de verzorgingen uit met oog voor het welzijn van de cliënt/patiënt en onder de gepaste hygiënische omstandigheden. De zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger beheert zijn praktijk op commercieel gebied. Hij handelt gericht om zijn cliënteel uit te bouwen en te behouden.
Voor de uitoefening van het beroep van voetverzorger is het Koninklijk besluit van 21 december 2006 (zoals gewijzigd op 18 december 2007) betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging […] van toepassing.
Wie na het volgen van de beroepsopleiding Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger zich als zelfstandige wil vestigen, zal aanvullend de opleiding Bedrijfsbeheer van het studiegebied Handel van het secundair volwassenenonderwijs moeten volgen, of zal op een andere manier de kennis van het bedrijfsbeheer moeten aantonen, conform de bepalingen van het K.B. van 21-10-1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. (BS 23-09-2008).

Inschrijvingsgeld: 240€
Cursus: 50€
Materiaal en productengebruik van de school: 150€

Maakt deel uit van de afdeling: