Behanger

De behanger is een geschooldarbeider die alle behangwerk uitvoert. Het behangwerk en de bekledingsmaterialen kunnen zowel
eenvoudig als complex zijn.
 

Maakt deel uit van de afdeling: