Secretariaatsmedewerker - stage

Cursus inhoud: 

In deze module ga je het dagelijks leven van een secretariaat in de praktijk ervaren. Onder leiding van een stagebegeleider ga je zelf op zoek naar een stageplaats en doe je minimum 160 uren algemeen secretariaatswerk.

 
Cursus voorkennis: 

Zakelijk Nederlands